Onze mensen

Eerste schepen

 • mobiliteit
 • openbare werken
 • patrimonium
 • ​communicatie
 • ​wijkwerking
 • voorzitter autonoom gemeentebedrijf

contact: staf.aerts@groen.be             

Schepen:

 • cultuur en cultureel patrimonium
 • bibliotheek
 • milieu en natuur
 • waterbeheer
 • duurzame ontwikkeling
 • Noord-Zuidbeleid

 

contact: nora.bertels@groen.be

Gemeenteraadslid

Fractieleider

Lid politieraad

 

​contact: joren.ceulemans@groen.be

OCMW-raadslid

Vergangend OCMW-voorzitter

Lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Verantwoordelijke groenkrant

 

contact: anne.resseler@groen.be

OCMW-raadslid

Verantwoordelijke Groen Plus

Afgevaardigde lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

 

contact: gilberte.versonnen@groen.be

Voorzitter

Deskundige intercommunale IGEMO

 

contact: stijn.vannieuwenhove@groen.be

Secretaris

 

contact: staf.vanlaer@groen.be